با توجه به مشکلات بوجود آمده در سیستم پرداخت و درگاه شاپرک و تا برطرف شدن مشکل لطفا وجوه فایل را به شماره حساب 6037697514830014 بنام مهدی مریدی کارت به کارت نمایید و رسید و درخواست خود برای دریافت فایل را به شماره واتساپ زیر ارسال نمایید

لینک واتساپ whatsapp icon vector logo 9524E6740A seeklogo.com   شماره واتساپ 09195190049 شماره کارت

 

6037697514830014 بنام مهدی مریدی