طرح گوشت گاو خام – کبد

10,000 تومان

طرح گوشت گاو خام – کبد

طرح وکتور آناتومی بدن خانم ها – آموزش اعضای داخلی بدن

15,000 تومان

وکتور آناتومی بدن انسان – نام گذاری – ریه ، سر ، کبد ، کلیه ،مثانه ، روده ، صفرا ، حلق ، نای ، قلب